Čo s tebou urobí strata milenca

Objavenie starovekej sochy Antinoa nájdenej v Delphi v Grécku počas vykopávok v roku 1894. Antinoos bol grécky milenec Hadriána, rímskeho cisára v 2. storočí. 

Antinous zomrel za záhadných okolností počas plavby s flotilou po rieke Níl v októbri 130. Teórie predložené vedcami siahajú od náhodného utopenia cez ľudskú obeť až po samovraždu.

Po jeho smrti prešiel Hadrián obdobím intenzívneho smútku a nakoniec zbožštil svojho milenca stavaním chrámov a umiestňovaním sôch po celej ríši. 

Hadrián usporadúval festivaly, razil mince a založil mesto na jeho počesť s názvom Antinopolis. Zašiel dokonca tak ďaleko, že založil kult, ktorý sa venoval výlučne uctievaniu Antinoa.

Dnes má Antinoos viac zachovaných sôch ako ktorákoľvek iná postava z klasickej antiky okrem Augusta a samotného Hadriána.