Dust Bowl, alebo dlhé obdobie sucha na stredozápade

Tzv. Dust Bowl bol výsledkom obdobia silných prachových búrok, ktoré značne poškodili životné prostredie a poľnohospodárstvo amerických a kanadských prérií počas 30. rokov 20. storočia.

Bol spôsobený kombináciou rôznych faktorov, ako silné sucho a neschopnosť zabránenia veternej erózie, najmä ničenie prirodzenej ornice osadníkmi v regióne.

Sucho prišlo v troch vlnách: 1934, 1936 a 1939 – 1940, ale niektoré regióny High Plains (časť kopcovitého územia, ktoré rozdeľuje východnú a západnú časť USA) zažívali podmienky sucha až osem rokov.

Toto obdobie sucha je námetom mnohých diel, vrátane románu Johna Steinbecka The Grapes of Wrath z roku 1939, ľudovej hudby Woodyho Guthrieho a fotografií Dorothey Langeovej zobrazujúce podmienky migrantov, zhotovené v roku 1936.