Conrad Heyer v roku 1852 (na fotke mal 103)

Pozeráte sa na (pravdepodobne) najskôr narodeného človeka, ktorý bol kedy odfotografovaný. Volá sa Conrad Heyer, jeho rodičia boli nemecký prisťahovalci do Ameriky. Na fotke mal 103 rokov, fotilo sa v roku 1852.

Keďže sa zúčastnil Americkej revolúcie, kedy 13 pôvodných britských kolónií bojovalo za osamostatnenie od Veľkej Británie, jeho údaje sú dohľadatelné. Narodil sa 10. apríla 1749 a dožil sa úctyhodných 106 rokov.

To znamená aj to, že žil v Amerike ešte predtým, než existovali Spojené štáty americké. Tie, ako vieme založili vyhlásením nezávislosti, a to 4. júla 1776. Conrad mal v tedy už 27 rokov a bojoval na fronte.

Píšem “pravdepodobne” preto, lebo sú aj iní adepti na tento titul. Problém je, že neexistujú doklady, alebo iné oficiálne údaje, ktoré by dokazovali ich pravdivosť. Takto ostávajú iba tvrdeniami ich potomkov, alebo potomkov fotografov.