Hrdina menom Cher Ami

Na francúzskom fronte koncom prvej svetovej vojny sa asi 500 vojakov 77. divízie amerických vojsk ocitlo v obkľúčení nemeckých vojakov. Jedlo a munícia sa míňali rýchlo a nemci postupovali každým dňom bližšie. Pokúšali sa poslať správu o pomoc trénovanými holubmi, ale všetky boli zastrelené nemeckými vojakmi. Všetky, až na jednu samicu.⁠

Holubica prišla o jednu nohu a jedno oko, ale správu dopravila do cieľa a tím zachránila život asi 194 vojakom. Za tieto zásluhy jej ošetrili zranenia, dostala novú – drevenú nohu a žila ďalší jeden rok. Nazvali ju Cher Ami – po francúzsky “drahý priateľ”.⁠

Od lokálneho združenia športových holubov dostala holubica symbolické vyznamenanie a po smrti ju vypreparovali a doteraz je vystavená pre budúce generácie v múzeu vo Washingtone D.C.⁠