Čínsky revolucionár a politik Liu Shaoqi

Čínsky revolucionár a politik Liu Shaoqi bol vystavený verejnému ponižovaniu počas kultúrnej revolúcie. Kedysi bol predsedom Čínskej Ľudovej Rrepubliky a dokonca bol považovaný za nástupcu Maa Zedunga. 

Potom, čo sa títo dvaja pohádali, bol Liu vyhodený z komunistickej strany, označený za kapitalistického zradcu, uväznený a umučený na smrť. Jeho manželku postihol rovnaký osud. 

Fotka je z roku 1967.