Ľadový muž, ako povolanie

V roku 1928 bolo ešte možné v Texase vidieť postavu známu ako Ľadový muž, ktorá dodávala takéto ľadové bloky. Táto snímka je z čias, keď bol obchod s ľadom vysoko výnosným odvetvím. 

Ľad sa totiž ešte stále zbieral z prírodných zdrojov, ako sú rybníky a potoky. Potom sa po železnici alebo lodiach prepravoval do rôznych destinácií po celom svete.

Korene tohto odvetvia možno vystopovať až do roku 1806, keď Frederic Tudor, tiež známy ako Ľadový kráľ, začal s prepravou ľadu pre svoju bohatú klientelu v Karibiku. 

V priebehu rokov sa jeho podnik rozšíril na regióny ako Kuba a juh Spojených štátov. Nakoniec sa ľad posielal do tak vzdialených destinácií ako India, Austrália, Čína a Južná Amerika.

V najlepších časoch tento sektor v Spojených štátoch zamestnával 90 000 ľudí a 25 000 koní. Dopyt po ľade zaznamenal výrazný vzostup počas 1. svetovej vojny. Netrvalo to však dlho. 

V 50. rokoch 20. storočia začali byť moderné chladničky bežnou súčasťou domácností ako v Spojených štátoch tak aj v Európe. Obchod s ľadom bol vtedy už na ceste von z módy.