Chinchorro múmia

Možno ste už počuli o Aztékoch, Mayoch, ale počuli ste už o Chinchorro? Mali žiť od 7000 do 1500 pred našim letopočtom na území dnešného Čile a Peru. Boli to sedaví rybári obývajúci tichomorskú pobrežnú oblasť.

Ako aj ostatné kultúry v týchto časoch, aj Chinchorro mali svoje predstavy o živote po smrti. Venovani svojim mŕtvym nemalú pozornosť a robili všetko preto, aby zosnulí s nimi ostali čo najdlhšie.

Mumifikáciou neprešli iba telá vládcov a elít. Chinchorro istými procesmi zachovali všetkých svojich mŕtvych: mužov, ženy, starých ľudí aj deti. Na fotke vidíme jednu takúto múmiu. Navyše, Chinchorro múmie boli oveľa staršie ako tie starých Egypťanov.

Chinchorro robili všetko preto, aby zachovali telá svojich mŕtvych. Najprv odstránili orgány a svaly, spevnili kostru palicami a potom naplnili telo zeminou a vegetáciou, aby získali správny tvar.

Mužská múmia Chinchorro sa môže pýšiť prvým tetovaním v Amerike. Nad hornou perou má vytetovanú bodkovanú čiaru podobnú fúzom. Toto tetovanie mohlo vzniknúť približne v roku 2300 pred Kristom.