Pôvodný popis fotky v preklade: “Mladý kolega zožente si masku alebo pôjdete do väzenia!”

Vieme, že pandémie boli aj v minulosti a vieme, že aj vtedy sa snažili zabrániť šíreniu rúškami. Je dobre zdokumentované aj to, že ani vtedy niektorí ľudia neboli ochotní ich nosiť. Na fotke vidíme policajta zo San Francisca, ako napomína pána bez masky, aby si ju zaobstaral a nosil. Pôvodný popis fotky v preklade: “Mladý kolega zožente si masku alebo pôjdete do väzenia!”

Fotka je z roku 1918 z obdobia kedy svet terorizovala španielska chrípka. Aj vtedy boli zatvorené školy, kostoly, kiná a divadlá. Trestanie nenosenia rúška bolo trochu vážnejšie, keďže vinník za hrubé porušenie vyhlášky si mohol dokonca posedieť 10 dní za mrežami. Bežne dostávali pokuty od 5 do 100 dolárov.

Nápis hovorí: „Na príkaz primátora šetky divadlá a kiná zatvorené na neurčito.“

Takisto sa našli podnikatelia, ktorí protestovali proti opatreniam a dožadovali sa znovuotvorenia ich salónov a biliardových sál. Boli šerifovia, ktorí vyhlásili, že odmietajú presádzať tieto nariadenia, lebo sa boja, že narazia na veľký odpor ľudí. 

Dobové noviny zdokumentovali príbeh lokálneho ožrana, ktorý bol zavretý do basy cez noc, lebo sa prechádzal po meste bez masky. Pochopiteľne sa mu to nepáčilo a rozhodol sa postaviť sa na roh ulice pri hlavnej stanici a kázať ľuďom o maskách a, že aká obludnosť je ich nútené nosenie. 

Lokálny ožran sa prechádzal po meste bez masky.

Treba vedieť, že bežný človek nemal prakticky žiadnu inú možnosť byť vypočutý verejnosťou a takýto pouliční kazatelia boli celkom bežný jav v tých časoch. Keď naňho zavolali policajtov, improvizovaný kazateľ ho päsťou plnou mincí udrel na čo policajt spadol na zem. Na zemi ho bil ďalej, ale policajt vytiahol zbraň a zastrelil ho. Zranil pritom aj dvoch okolostojacich, no bohužiaľ nevieme ako sa to skončilo.

Po zlepšení štatistík sa rozhodli zrušiť povinnosť nosiť rúška a ľudia v eufórii z použitých rúšok zakladali vatry na uliciach a oslavovali návrat k normálnemu spôsobu života. Stalo sa však evidentné a čísla nakazených začali opäť rásť. Nasledovalo obdobie, ktoré my poznáme ako “ďalšia vlna” a povinnosť nosiť rúško bolo znova v platnosti. 

Odpoveďou ľudí na nové nariadenia boli masívne protesty a zakladanie proti-rúškových líg a podobných pseudo organizácii. Dodnes vládne vo vedeckej obci konsenzus, že masky nie sú 100% efektívne v boji proti podobne šíriacim sa chorobám, ale nikto nepochybuje, že pomáhajú znížiť počet obetí.