Prísne tajné testy pri Bikini Atoll

V roku 1946 začala americká vláda s testovaním jadrových výbuchov na Bikini Atoll na Marshallových ostrovoch. Testy sa začali operáciou Crossroads, sériou 2 atómových testov s kódovým označením Able a Baker. ⁠

Aj keď boli obidve bomby odpálené, aby sa zmerali účinky jadrových zbraní na vojnové lode, Able bola technicky atmosférickou skúškou. To znamená, že odpálenie druhej bomby menom Baker môžeme nazvať prvou jadrovou detonáciou pod vodou.⁠

23 kilotonová bomba, ktorá vybuchla skoro 30 metrov pod vodou, vytvorila stĺpec vysoký 1800 metrov a široký vyše 600 metrov. Do vzduchu vyletelo asi 2 milióny ton piesku, vody a niekoľko lodí (jedna viditeľná na pravej strane stĺpa). ⁠

Kontaminovala morskú vodu a vytvorila rádioaktívnu hmlu, čo malo za následok rozsiahle zamorenie celej testovacej oblasti, lagúny, okolitého prostredia a následné ukončenie operácie Crossroads.⁠

Fotografia z 25. júla 1946, zhotovená zo vzdialenosti niečo skoro 6 km.⁠