Maldivský prezident Mohammed Nasheed a 13 vládnych predstaviteľov usporiadali podvodné zasadnutie kabinetu

Dňa 17. októbra 2009 maldivský prezident Mohammed Nasheed a 13 vládnych predstaviteľov usporiadali podvodné zasadnutie kabinetu v Girifushi. Urobili tak, aby upriamili medzinárodnú pozornosť na hrozbu globálneho otepľovania.

Fotku nazvali Prvé podmorské zasadnutie kabinetu na svete. Maledivy majú priemernú nadmorskú výšku menej ako jeden meter nad morom, čo ich vystavuje riziku následkov spôsobených nárastom hladiny mora vyvolaného zmenou klímy. 

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy (IPCC) predpovedá, že do roku 2100 bude Maldivská republika neobývateľná v dôsledku stúpajúcej hladiny mora.