Prvý plne automatický telefón v autách

Inžinier firmy Du Mont, James Craig demonštruje jednoduchý postup vytáčania na úplne automatickom „dial-direct“ mobilnom obojsmernom rádio telefónnom systéme. 

Deje sa tak v Cliftone, New Jersey, 28. marca 1957. Je to prvé zariadenie, ktoré umožňuje telefonické hovory do a z vozidiel bez potreby hociakého zásahu zo strany telefónnych operátorov.