Šaman z Mongolska

Šamanizmus je keď človek dosiahne iné stavy vedomia, aby sa spojil a komunikoval so svetom duchov. Termín „šamanizmus“ bol prvýkrát aplikovaný západnými antropológmi ako vonkajšími pozorovateľmi starovekého náboženstva Turkov a Mongolov. 

Na fotke je šaman z Mongolska. Fotka je z roku 1909. Šaman je niekto, kto má prístup do sveta duchov, keď sa počas rituálu dostane do tranzu. Praktizuje veštenie a liečenie pomocou duchov.

V roku 1996 bolo v Mongolsku dokonca založené Šamanské centrum. Založil ho 74-ročný šaman desiatej generácie. Dnes je v Mongolsku vyše 20 000 registrovaných šamanov a 10 inštitúcií šamanizmu.

Všeobecnou myšlienkou mongolského šamanizmu je uctievanie Večného neba alebo Boha Neba a Matky Zeme. Existuje 99 nebies, zatiaľ čo Zem má 88 úrovní. Divoké.