„Teraz som sa stal Smrťou, ničiteľom svetov“

Na fotke je Julius Robert Oppenheimer, fyzik zodpovedný za Manhattan projekt. Oppenheimerova slávna fráza: „Teraz som sa stal Smrťou, ničiteľom svetov“ je odkazom na verš z hinduistického písma Bhagavadgíta. 

Spomínaný verš hovorí o tom, keď božstvo Krišna odhaľuje svoju božskú podobu bojovníkovi Arjunovi. Arjuna, ktorý je svedkom desivého pohľadu na Krišnovu kozmickú podobu, je ohromený strachom.

Oppenheimer, ktorý sa dobre orientoval v rôznych filozofických a náboženských textoch, vrátane Bhagavadgíty, údajne recitoval tento verš, keď bol svedkom prvého úspešného výbuchu atómovej bomby počas testu Trinity. 

Tento citát sa odvtedy stal úzko spojený s Oppenheimerom a jeho úvahami o ničivej sile atómovej bomby. Obrovská deštrukcia, ktorú rozpútala atómová bomba, spôsobila, že si uvedomil ničivý potenciál jadrových zbraní. Bola to sebareflexia.