4. augusta 1945 skupina sovietskych školákov darovala veľvyslancovi USA v ZSSR americkú pečať vyrezanú z dreva, ako gesto priateľstva. 

The Thing, alebo Veľká pečiatková ploštica. 4. augusta 1945 skupina sovietskych školákov darovala W. Averellovi Harrimanovi (veľvyslancovi USA v ZSSR) americkú pečať vyrezanú z dreva, ako gesto priateľstva. 

Visel v jeho kancelárii 7 rokov, kým zistil, že obsahuje úplne pasívne odpočúvacie zariadenie. Žiadne napájanie, žiadna aktívna elektronická súčiastka. Dokonca nie je potrebné ani aby ste boli v tesnej blízkosti, aby ste si vypočuli, alebo uložili nahrávky.

Aktivuje sa iba vtedy, keď zachytí špecifický rádiový signál. Ten môžete vysielať aj spred budovy, kde je umiestnený. Po aktivácii vysiela cez nastavené frekvencie konverzácie, ktoré zachytáva v miestnosti, kde je ploštica umiestnená.