Pinballové automaty sa musia zničiť, lebo začal ich zákaz

Pinballové automaty sa musia zničiť, lebo začal ich zákaz. Medzi 40. a 70. rokmi 20. storočia boli zakázané v NYC, ale aj v iných veľkých amerických mestách ako Chicago a Los Angeles.

Bolo treba, aby niekto pred mestskou radou, počas pojednávania hral pinball, aby dokázal, že ide viac o zručnosti, ako o šťastie. Presvedčil ich a zákaz bol odvolaný.

Ten človek sa volal Roger Sharpe. On a jeho synovia sú hráči svetovej úrovne. Podieľajú sa na výrobe strojov v spoločnosti Stern, najväčšieho výrobcu pinballov súčasnosti.