Výsledok expozície dlhej 8 rokov

Fotografia s najdlhšou expozíciou, aká bola kedy urobená. Je výsledkom úsilia Reginy Valkenborgh, študentky na University of Hertfordshire. 

V roku 2012 nastavila plechovku od piva s dierou smerom na juh. Cez dieru na plechovke svietilo svetlo na fotografický papier, čím sa zachoval tento obraz.

V priebehu rokov táto kamera zachytila, ako sa slnko oblúkom vznášalo nad oblohou. V septembri 2020 bola táto kamera rozobratá a výsledkom je táto fotografia.

Photo credit: Regina Valkenborgh/University of Hertfordshire