Záplavy v roku 1974, Ontario

Policajný dôstojník John Shuttleworth stojí na rohu ulíc počas povodne v roku 1974 v Galte, Cambridge, Ontario. Photo credit: R. Michael Hanley, Hamilton Spectator.

Policajt na obrázku stál na rohu ulíc Ainslie a Dickson po pás v záplavovej vode. “Dažde a rozhodnutie otvoriť nádrže proti prúdu spečatili osud centra mesta Galt.” – písali v lokálnych novinách. 

Už aj tak plné koryto rieky to nevydržalo a rýchlou vodou zalialo nič netušiacu komunitu. “Ako zázrakom nikto sa nezranil, ale pri veľkej potope v roku 1974 sa naučili tvrdé lekcie.” – pokračoval autor článku.