Elvis Presley, tesne pred očkovaním

Fotka je z októbra roku 1956 keď začali očkovať proti tzv. polio vírusu. Súčasťou kampane na očkovanie bolo (tak ako aj teraz) zaočkovanie verejne známych ľudí. Vzbudzuje to v ľuďoch dôveru a podarí sa tak zaočkovať väčšie množstvo ľudí, čo je cieľom každého očkovania. ⁠

Na fotke je Elvis Presley, tesne pred očkovaním. Očkovaciu látku mu podáva asistent komisára pre zdravie Harold Fuerst (vľavo) a pomáha komisárka pre zdravie Leona Baumgartner (vpravo).⁠

Polio – alebo ako to voláme tu – detská obrna “je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré môže mať za následok doživotnú paralýzu a v niektorých prípadoch aj smrť. Vírus sa medzi ľuďmi prenáša fekálno-orálnou cestou.

Väčšinu prípadov je bez klinických príznakov a ťažká paralytická forma ochorenia sa prejaví len u jedného z každých 200 – 300 nakazených.” – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky⁠

Kampaň ktorej súčasťou bol aj Elvis Presley bola cielená na teenagerov, ktorí sa v tom čase búrili medzi iným aj proti vakcinácii. Dnes sa robia kampane hlavne pre dospelých ľudí…⁠