Laura Bridgman

Dnes tu máme zase fotku fokty. Na tomto snímku je Laura Bridgman. Vo veku dvoch rokov zostala hluchá a slepá po tom, čo sa nakazila šarlachom (Scarlet fever). 

Je známa ako prvé hluchoslepé americké dieťa, ktoré získalo vzdelanie. Študovala anglický jazyk a literatúru.  Fotka je z 1840-tych rokov.

Zaujímavosť: Laurina kamarátka Anne Sullivanová sa stala pobočníčkou Helen Kellerovej. Ak by ste nevedeli, Kellerová bola významnou aktivistkou za práva ľudí so zdravotným znevýhodneným.