Teologická sála knižnice v Strahovskom kláštore

Teologická sála, ktorá bola dokončená v roku 1679, je jednou z 2 vyzdobených knižničných sál v Strahovskom kláštore v Prahe. Architekt Giovanni Dominik Orsi vytvoril halu a stropné dosky v barokovom štýle.⁠

Priekopnícky systém nápisov a ilustrácií nad policami označuje oddelenie a konkrétny typ kníh uložených nižšie. Astronomické a pozemské glóbusy zdôrazňujú stojany, ktoré obsahujú takmer 18 000 kníh predovšetkým o teológii.⁠

Stropné fresky maľované v 1720-tych rokov Siardom Noseckým zobrazujú postoj ludstva k literatúre doplnenú biblickými citátmi v latinčine. Obrazy, zväzky a tisíce vydaní Biblie z nej skutočne robia sieň s neoceniteľným pokladom.⁠