Joseph Goebbels v momente, keď mu fotograf Eisenstaedt povedal, že je Žid – 1933

Pokračujeme ďalším záberom od Eisenstaedta. Fotka je z roku 1933 a zachytáva ministra propagandy tretej ríše, Josepha Goebbelsa v záhrade hotela Carlton v meste Ženeva. ⁠

Zúčastnil sa konferencii Spoločnosti národov, čo bola organizácia, ktorá vznikla po prvej svetovej vojne a zaoberala sa riešením nezhôd medzi krajinami. Primárnym cieľom tejto organizácie bolo zachovanie mieru vo svete. ⁠

Fotograf Alfred Eisenstaedt prezradil, že Goebbels mal dobrú náladu, po celý čas sa smial, pôsobil pokojne a bol ku každému milý. Možno sa pýtate prečo sa teda na tejto fotke tak mračí? ⁠

Je to preto, lebo mu fotograf pred cvaknutím tejto fotky prezradil, že je žid.⁠


“Jeho oči boli plné nenávisti. Asi čakal, že sa budem cítiť nepríjemne, že sa začnem potiť, ale to sa nestalo. Viete, keď mám v ruke svoj fotoaparát nepoznám strach.” – povedal na margo fotografie Eisenstaedt. Fotografia sa rýchlo stala jednou z jeho najznámejších záberov.