Keď za odmenu udáš svojich vlastných

Sovietsky kryptograf Igor Guzenko v roku 1945. Zakrýva si tvár počas rozhovoru so Soul Pett z Associated Press. Guzenko pracoval na sovietskom veľvyslanectve v Ottawe a na Západ utiekol v roku 1945. 

Priniesol viac ako sto utajovaných dokumentov a informácií zo sovietskej špionážnej siete v Kanade. Kvôli tomu bolo zatknutých a odsúdených 29 špiónov. Guzenko dostal odmenu, kaštieľ a politický azyl.