Vojaci odpočívajú pri malom vianočnom stromčeku

Vojaci odpočívajú pri malom vianočnom stromčeku na svojej pozícii na kopci 875 neďaleko Dakto, Vietnam.

Fotografia bola urobená niekoľko dní po masívnom útoku severovietnamskej armády, 25. decembra 1967.